Alternativ orme strategi

Alle heste har orm i større eller mindre grad, det smarte er at holde bestanden af orme under kontrol og på et niveau så hestene kan undgå at skulle mediciners flere gange om året med diverse kemiske orme midler.

Samtidig har vi alle en sort sky over hovedet der hedder resistens, som er et stigende problem i forbindelse med for lidt variation i orme midler.

Urter er her det bedste middel vi har til alternative og naturlige orme strategier – men lad det være sagt med det samme, urte kure alene er ikke nok, foder, fold og stald miljø, trænings niveau samt en hel del andre forhold skal være optimale og skal tænkes med i en evt. alternativ orme strategi.

Når vi begynder med alternativ orme strategi er det altid med baggrund i hestens levevis, det optimale er selvfølgelige ikke altid tilstede og ikke altid muligt at nå frem til, men i langt de fleste tilfælde er det muligt at ændre nogle få parametre, der gør at en alternativ orme strategi er brugbart i kampen mod orm og dermed nedbringe brugen af kemiske orme midler.

Ønsker du at komme igang med Alternativ orme strategi, er det en god ide at starte med  se på de forhold din hest lever med.

Staldforhold – er det dybstrøelse, træpiller, tørv, halm piller eller halm ? Hvordan behandles bunden ? sørger i for at disinficerer med jævne mellemrum osv. 

Foder – hvordan er din foderblanding sammensat, er det færdig købt, er det hjemmelavet , findes der en foderplan, hvor meget og hvilken kvalitet er hø og wrap ?

Vitaminer, mineraler og fedtsyre – får din hest de vitaminer og mineraler samt sporstoffer, den har brug for ? hvilket mærke og mængde ?

Foldforhold – Hvordan er folden, lille – stor, hvor mange heste er der på folden, skifter du mellem foldene, kommer hesten på døgnfold, er der stråfoder til rådighed året rundt, er der altid friskt vand, er der stor udskiftning af foldkammerater ? fjerner du gødning fra fx. jord, sand og sygefolde.

Hestens helbred – har din hest mug, svamp eller andet, har den været skadet og haft boksro eller stået på sygefold, har din hest være influenza ramt, er din hest vaccineret, samt andre tilstande der kan påvirke din hest ?

For at kunne eliminere evt. ubalancer, der kan være medvirkende årsag til at hesten er mere sart og påvirkelig over for ormetryk så laver vi en naturmedicinsk sundhedstest på de heste der går på folden eller på hele stalden. Ud fra den kan vi finde årsager til evt. belastning og dermed også ofte et svagt tarmsystem som igen er grobund for evt. høje ormetal i gødningsprøverne. 

 

Alle disse spørgsmål er vigtige at besvare, for at kunne sammensætte en fornuftig og individuel alternativ orme strategi der er individuelt  ikke laves som færdigprodukt. Det er et samspil mellem ovenstående parametre, vitaminer og mineraler samt individuelt udvalgte urter og naturprodukter.

 

Hvordan kommer du igang:

1. Du kontakter først og fremmest os for en samtale og evt. for at aftale et møde, hvor hele staldens opstaldere eller personale er tilstede. Så kommer vi og introducerer alternativ orme strategi for jer. 

“Det er vigtigt at alle er indforstået med ændringerne, sådan at det bliver et samarbejde.”

2. I skriver alle oplysninger ned både generelt og om den enkelte hest, samt tager prøver til naturmedicinsk sundhedstest, som du sender til os

3. Vi udarbejder på baggrund af både jeres informationer og den naturmedicisnke sunhedstest et regenerations program med en evt. behandlingsplan til den enkelte hest. 

4. Vi kontakter dig og påbegynder udarbejdelsen af en plan for dit sted, med udgangspunkt i vores møde, den naturmedicinske sundhedstest samt de oplysninger I har skrevet ned både om stedet og den enkelte hest, denne plan indeholder typisk: 

Fold skemaer for hver enkel hest. 

Foderplaner for hver enkel hest med intervaller af kure osv. gennem hele året

En plan for ændringer der skal gøres i stalden, på foldene, ændringer i boksbunden  i forhold til den enkelte hest, disinfektion middel hvor vi har taget højde for evt. allergisk reaktion osv. selvfølgelig med baggrund i de muligheder I har. 

4. Du sørger for de ændringer i dit heste hold du selv kan ændre og som vi aftaler

5. Du sætter projekt “alternativ orme strategi” igang, har du brug for at vi kommer og er med til endnu et møde kan vi aftale dette. 

6. efter 6 måneder reviderer vi din alternative orme strategi enten per mail eller ved et møde alt efter hvad du synes du/I har lyst til og brug for.

7. Ca. 1 år efter opstart af  alternativ orme strategi, er det tid til at revidere, dette gøres på baggrund af en naturmedicinsk sundhedstest med ekstra fokus på orm. samt en gødningprøve, testet af en vilkårlig dyrlæge.

8. Efterfølgende revidere vi i henhold til de fakta oplysninger vi har. Der kan være forhold der skal rettes ind. 

 

Det er vigtigt at tage gødnings prøver min 1 gange årligt i foråret (jfn. dyrlæge, Ph.d. Martin Krarup Nielsen)  heste kan selv om de har være “ormefri” i mange år,  komme i situationer, hvor de pludselig er modtagelige for orm, årsagerne kan være mange og ikke altid til at forudse. Det samme kan ske selv om de har været på alternativ orme strategi. 

 

Det store spørgsmål er så hvad sådan en omgang koster og det kommer helt an på hvilke ændringer der skal til, men et realistisk overslag er følgende:

Et møde/foredrag om Alternativ orme strategi koster kr. 2000.00 ex. moms ex. kørsel – – kr.  2000.00 bliver fratrukket jeres regning når/hvis i vælger at indgå samarbejde.

Pris pr. naturmedicinsk sundhedstest med regenerations plan/skema er kr. 560.00 ex. moms — der er 10% rabat hvis I bestiller til mere end 10 individer.

Pris pr. foderplan for hver enkel hest med intervaller af kure osv. gennem hele året er kr. 320.00  ex. moms– der er 10% rabat hvis I bestiller til mere end 10 individer.

Vi har en fast pris pr. sted – udarbejdelsen af plan for ændringer, opfølgende samtaler osv.:

Pris ved steder med mindre end 10 individer kr. 3000.00 ex moms.

Pris ved steder med mere end 10 individer kr. 5000.00 ex moms

Pris på opfølgende naturmedicins Sundhedstest med fokus på orm og revidering efter ca. 1 år kr. 560.00 ex moms

Pris for ekstra møde aktivitet, ekstra udarbejdelser af foderplaner osv. samt ved tilgang af nye individer der skal indgå i alternativ orme strategi aftales individuelt.

 

Du har formentlig rigtigt mange spørgsmål og du er velkommen til  at kontakte os på telefon 60 70 11 67  –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Show Buttons
Hide Buttons