Hvem er vi

Vi har i mange år arbejdet målrettet med behandling og terapi inden for både den humane og den veterinære sektor.

Det er vores mål at være så veluddannet inden for de områder vi arbejder med, som muligt og vi tager derfor ofte på kurser og seminarer.  

Vi ønsker at gøre en forskel og arbejder altid individuelt med den enkelte klient, ud fra et helhedssyn og en holistisk tankegang med årsagen som første prioritet. 

Det er vores helt klare holdning at vi som alternative og komplementærer behandlere skal distancerer os fra den konventionelle sygdoms behandling, men at vi samtidig skal være åbne og samarbejdsvillige så en tværfaglig behandling til klienten bedste kan iværksættes. 

Vores grundtanke med Center For Alternativ Behandling er at vi er og skal forblive uvildige, vi er ikke bundet eller underlagt hverken producenter, forhandlere eller salgsorganisationer.

Vi kan derfor vejlede, behandle og handle ud fra fra klientens individuelle situation.

Vores mange og forskellige indgange til behandling og terapi gør at vi kan se en problematik eller en situation ud fra flere vinkler, og dermed få et mere nuanceret billede af klienten som vi arbejder ud fra.

Vi er altid åbne for en samtale og I er velkommen til at kontakte os for nærmere information