Blomster Terapi/Blomster Medicin

Blomster remedier, er udtræk af bestemte vilde planter og blomster.

Bachs blomster remedier blev udviklet af den engelske læge Edward Bach (1886-1936) og danner grundlag for teorien om blomster medicin verden over.

Tankegangen bag Bachs Blomstermedicin er, at følelsesmæssige eller mentale tilstande, som f.eks. angst eller bekymring, svækker kroppens modstandskraft, så man er mere modtagelig for sygdom.

Dr. Bach hævdede, at han kunne fornemme særlige svingninger eller frekvenser i blomster og planter. Ved brug af denne fornemmelse udvalgte Dr. Bach en række blomster og planter i naturen, som han mente har en gavnlig effekt på de følelsesmæssige eller mentale tilstande, Bach så som årsagen til sygdom.

Der findes i alt 38 forskellige Dr. bachs blomster remedier og over 100 andre udviklet i USA og Australien – Center For Alternativ Behandling har over 160 forskellige enkeltremedier, som blandes efter enten en test eller efter samtale.

Blomster remedier er flydende og indtages oftest som dråber i et glas vand eller som dråber direkte på tungen. I nogle tilfælde kan blomster remedierne også bruges i omslag, ved direkte påføring på huden eller som dråber i badevandet.

Blomsterremedier er fortyndet med vand i forholdet 1:100.000 og indeholder derfor kun en meget lille dosis af planternes indholdsstoffer.

Hvad bruges Blomster medicin til?

Ifølge dr. Bach  bruges blomster remedierne mod følelsesmæssige tilstande som:

  • Manglende selvværd

  • Jalousi

  • Modløshed og fortvivlelse

  • Angst og bekymring

  • Stress

  • Chok og traumer.

Blomster remedierne har den største virkning ved blanding efter test, en blandingsflaske består næsten altid af mellem 5-7 forskellige remedier.

Det er vigtigt for det godt resultat at behandleren kan teste sig frem til blandingen, en samtale er sjældent nok, netop fordi der i mange ubalancer ligger underliggende følelsesmæssige tilstande, der er ubevidste.

De blomster remedier, der anvendes i behandling, indeholder kun en meget lille dosis plantestoffer, derfor er risikoen for bivirkninger og interaktion tilsvarende lille.

Vær opmærksom på at blomster remedierne i Bachs Blomster Remedier indeholder alkohol. Hvis klienten er på antabus eller er overfølsom over for alkohol må blomster remedierne kun bruges udvortes.

På Center For Alternativ behandling føre vi også alkohol frie remedier.

Blomsterremedier har status som homøopatiske lægemidler

De blomster remedier, der indgår i Blomster medicin, betragtes i lovgivningen som homøopatiske lægemidler og er omfattet af “Bekendtgørelse om homøopatiske lægemidler”.

Det betyder, at man ikke må angive, at blomsterremedier har en virkning. I modsætning til almindelige lægemidler er der heller ingen registrering af bivirkninger og interaktion i forbindelse med brug af blomster remedierne.

På Center For Alternativ Behandling arbejder vi med både Dr, Bach remedier og FES remedier, hvilket giver et større arbejdsrum.