Kinesiologisk Muskeltest

Jeg vælger næsten altid at starte med en muskeltest, hvis og når jeg er ude og behandle,  da jeg har erfaring for at det klart er den metode der giver det bedste og klareste resultat lige her og nu.

Det er en metode der giver et her og nu billed af det individ, der har en ubalance, det er muligt at teste for ubalancer i  vitamin og mineraler, for muskelproblematikker,  for generelle ubalancer og terapi former. Det er altid en god indgangsvinkel til en behandling.

En muskel test er en metode hvor musklernes tonus (spændingstilstand) bliver målt ved et let tryk på fx armen eller fingeren og for dyr en arbejdende muskel.

Metoden måler energierne i kroppen og til kan bruges til afdækning af fysiske, psykiske og biokemiske ubalancer.

Er kroppen i ubalance, vil det afspejle sig i muskelsystemet og give nedsat organ aktivitet, og dermed manglende styrke i testmusklen (armen eller fingeren eller ved dyr den arbejdende muskel) Ved muskeltest måles der om musklen har styrke og dette betragtes som et positivt udslag, modsat når musklen slår fra, betragtes det som et negativt udslag. En ganske enkel og derfor også en ret sikker metode hos en erfaren terapeut.

Teorien bag er at “kroppen huske alt og er den største sladrehank” på de ubevidste plan

Surrogat testen (stedfortræder testen) er en metode, der bruges til at teste fx. små børn, ældre, syge og svage mennesker, veltrænede og bevidstløse personer samt på dyr, som kan være svære at teste. Det er dog sjældent det er nødvendigt og kun i svære tilfælde en metode vi bruger her på Center For Alternativ Behandling –