Tapping, TFT og EFT

Når vi siger tft og eft herhjemme kan vi ikke komme uden om Lars Mygind, men metoden er udviklet af en amerikansk psykolog, Roger Callahan i 1980. Han fandt ud af at benytte den psykologiske samtale kombineret med stimulation af meridianpunkterne, hvilket gav hurtige positive resultater.

Tapping, Tankefeltterapi (TFT) og emotional frihedsteknik (EFT) er en simpel metode for hurtig behandling af de fleste psykologiske problemer, herunder fobier, traumer, angsttilstande, afhængighed, depressioner, stress, sorg og flere fysiske problemer bl.a. smerter.

I tapping og tankefeltterapi arbejdes der ligesom i akupunktur, også udfra den grundlæggende viden om kinesisk medicin.

Der arbejdes ud fra kroppens meridianbaner og akupunkturpunkter og kroppens energisystem.

Da der er en forbindelse mellem vores tanker, følelser og kroppen, kan der ved ubalance og forstyrrelse i kroppens energistrømme, ikke bare opstå fysiske symptomer, men også følelsesmæssig ubalancer.

Negative og låste følelser, kan fastholde os fast i en sådan grad, at de står i vejen for vores velbefindende, gode helbred og går ud over vores hverdag.

Det er dog vores opfattelse at tapping, tankefeltterapi og emotional frihedsteknik ikke kan stå alene, men skal kombineres med anden behandling for at have sin fulde virkning.

Lige så hurtig et redskab Tapping, TFT og EFT er, lige så vigtigt er det at være grundig i forarbejdet.

Hvad kan med fordel behandles med en kombineret behandling med Tapping, TFT/EFT og anden behandlingsform/metode

 

 • Stress
 • Angst
 • Præstationsangst
 • Social Angst/forbi
 • Bekymring
 • Vrede
 • Manglende mod
 • Manglende selvværd/selvsikkerhed
 • Sceneskræk
 • flyskræk
 • højdeskræk
 • Tandlægeskræk
 • Eksamensskræk
 • Traumer
 • Sorg
 • Depression (ikke psykisk sygdom)
 • Tvangstanker
 • Jalousi
 • PTSD – Post Traumatic Stress Disorder
 • Fysisk smerte
 • Afhængighedsproblemer
 • stress

Vi forebeholder os retten til at afslutte en igangværende behandling, hvis vi fornemmer, at der kunne være behov for lægehjælp eller vi ikke har kompetance til at fuldføre behandlingsforløbet.

Tidsbestilling: Telefon 60 70 11 67 eller online her