Hvinsk

Hvinsk

Alle der har været i nærheden af en hvinsk hoppe, er ikke et sekund i tvivl om at den fejler noget særligt, som skal tages yderst alvorligt både for hest og ejers skyld – en hvinsk hoppe kan være farlig for sine omgivelser og modsat, hvad mange tror, så kan den i situationen ikke tage hensyn og passe på de mennesker, der omgiver den. Den kan samtidig i ekstreme tilfælde være selvskadende.

Alligevel ser vi gang op gang en udbredt symptombehandling af disse hopper, desværre er tildensen ikke kun udbredt i den konventionellegracy på varm sommerfold dyrlæge verden, hvor man uden at blinke udlevere hormoner af forskellig art til heste, der beskrives som hvinske, med den begrundelse at ”virker midlet, så er det nok fordi den er hvinsk” men også inden for den alternative verden ses det oftere og oftere at man giver en urteblanding, et plaster eller et fodertilskud der er blevet lovprist for dets fortræffelighed, men uden et kig til den individuelle hest og årsagen til at hesten er hvinsk.

Desværre ser vi også en øget opmærksomhed på ”hvinskhed” hvilket gør at mange hesteejere forledes til at køber både behandlinger og produkter anbefalet til hvinske hopper, uden at have en diagnose og uden at kende den reelle årsag. Dette kan resultere i fuldstændig forfejlet behandling og i værste tilfælde en optimering af det eller de symptomer man ønsker at behandle og nedtone.

Dette er i mine øjne helt uacceptabelt og er grunden til at Jeg har valgt at skrive dette.

Ser vi på hvad hvinskhed er, så er det meget kort fortalt et symptom på > en hest i hormonel ubalance<, denne ubalance har en årsag og det er denne vi skal behandle, sådan at hoppen kan komme i balance og symptomet hvinsk fjernes, nedtones eller balanceres.

Hvad gør at en hest kan komme i hormonel ubalance, altså bliver betegnet som hvinsk:

Vi ved at fysiske sygdomme i underlivet, cyster, ubehandlede blærebetændelser, blæreproblematikker, underlivsbetændelser,  problemer med efterbyrder efter foling, cyklus problematikker, facilitets problemer, ubehandlede eller ikke korrekt behandlede skader, foder, feber, livsstilssygdomme osv. har en betydning, men også psykiske påvirkninger som miljøskift, ejerskifte, ændringer i foldsammensætningen, ændringer i trænings metoder, stress, chok osv.

Når man ser på, hvad man ved, kan fremkalde hvinskhed, så kan det jo undre at man i rigtig mange tilfælde vælger at behandle alle formodede hvinske hopper ud fra samme princip. ”regulering af hormonerne” på den ene eller den anden måde. Dette er ganske enkelt i de fleste tilfælde symptombehandling og bør reduceres til et minimum, det er hesteejeren, der skal og må være garant for at hesten bliver udredt og behandlet

Vi hører i dag også om hvinske vallaker, her har dyrlægevidenskaben dog være kloge nok til at smide håndklædet i ringen og på forhånd gøre klart at der er en meget lille chance for helbredelse, da hormonbehandlinger til hopper jo af næsten indlysende årsager ikke virker på vallaker.

Hvor skal man starte når man skal finde ud af om en hest er hvinsk

Har du mistanke om at du har en hvinsk hoppe eller en hest med tildens til hvinskhed, for tilstanden kan være både kronisk og periodisk, så læs nedenstående anbefalinger inden du går i gang med enten at behandle eller udrede.

I langt de fleste tilfælde vil hesteejer selv kunne gøre en helt masse for at afhjælpe disse ovenstående årsager.

Det er vigtigt at huske at søge bredt og være åben for løsninger også selv om de evt. griber forstyrrende ind i hverdagen for hesteejeren – husk du har en hoppe eller vallak med et problem som du kan gøre noget ved.

En lille ændring kan gøre livet for din hest (og dig selv) meget nemmere og mere behageligt.

Giver du dig selv tid og ro til at få udredt din hest efter disse anbefalinger så er dine muligheder for at kunne gøre en forskel for din hest langt større og vil give et bedre og holdbart resultat.

Plan for udredning:  Vær dog opmærksom på at det altid er individuelt og nedenstående kun er vejledende

1: check altid at der ikke ligger en fysisk årsag – få dyrlægen ud til en scanning, få taget en biopsi af underliv, få lavet en urinprøve og få dyrlægen til at lavet et gennemgående check af hesten.

Finder dyrlægen cyster eller andre fysiske årsager skal de selvfølgelig behandles og man kan efterfølgende iværksætte en behandlingsplan der forebygger at det fundne problem vender tilbage.

2: check for skader samt at gamle skader er helet op og afbalanceret.  Få taget røntgen, scanninger eller termografi i tvivlstilfælde. Finder du problemer, så sørg for at få hesten behandlet med fx kranio sakral terapi, kiropraktik eller ligene manuel behandling sådan at du også kan udelukke dette problem.

3: Check samtidig at det psykiske miljø ikke er en del af årsagen vær opmærksom på ændringer i træning, foldvaner/sammensætninger, nye mennesker, nye vaner osv. som beskrevet ovenfor.

4: check foder – er det korrekt sammensat – få lagt en foderplan der tager højde for evt. problemer hesten måtte have.

Har du efter ovenstående plan fundet problemer, der er blevet behandlet eller er under behandling, er du godt på vej til at hjælpe din hest af med sin hvinskhed.

 

  1. Husk at få check på forebyggelsen, som jo selvfølgelig er betinget af det fundne. Her er en gennemarbejdet foderplan ( https://cfab.dk/blog/hest/foderplan/ ) en vigtig start, incl. et check på at det er de korrekte og optimerende tilskud der udfodres i rette dosis.

 

Når hesten stadig har hormoneller ubalancer og altså stadig må betegnes som hvinsk:

I nogle tilfælde er det desværre ikke nok og der er stadig problemer med hvinskhed, det er så her at vi på Center For Alternativ Behandling kommer ind og kan hjælpe både hest og ejer videre.

Vi arbejder årsags og helheds orienteret og med den baggrund har vi gode muligheder for at hjælpe:

Når vi arbejder med formodede hvinske hopper så starter vi altid med at lave en Naturmedicinsk sundhedstest til dyr incl. foder plan det giver os mulighed for at finde underliggende ubalancer og indikationer, der kan gøre en kæmpe forskel i behandlingen af den hvinske hoppe.

På baggrund af denne naturmedicinsk sundhedstest til dyr udarbejder vi en individuelt handlings og behandlingsplan, der typisk vil indeholde følgende:

En fuld anbefalingsplan af testede tilskud, vitaminer, mineraler, urter, homøopati osv. incl. dosis angivelser.  Det er de optimale tilskud vi anbefaler til den enkelte hest og du vil som hesteejer nøjagtig vide hvad din hest har brug for og i hvilke dosis.

En foderplan sådan at din hests problemer bliver tilgodeset og foderet bliver til gavn for hesten.  Foderplanen er udarbejde med baggrund i en optimal fodring, der tager hensyn til hestens fysiske og psykiske problematikker, samt allergier og intolerancer der måtte være fremkommet i naturmedicinsk sundhedstest til dyr.

En plan for helhedsbehandling. Med udgangspunkt i de ubalancer og indikationer der er fremkommet ved naturmedicinsk sundhedstest til dyr samt det termografiske billede vi tager ved første besøg, igangsætter vi en behandling af hesten sådan at vi optimer ophealing og afbalancering. Det er individuelt hvor mange behandlinger og med hvilken intensitet behandlingerne skal foregå.

Et program for genoptræning og den videre træning samt anbefalinger af fremtidige øvelser. Hesten har igennem længere tid være belastet og det skal der selvfølgelig tages højde for i genooptræningen, vi ser samtidig på fremtidige træningsmetoder og øvelser, der vil gøre arbejde mere optimalt  

Et program til forebyggelse af de indikerede ubalancer og problemer.  Lige så vigtigt det er at behandle, lige så vigtigt er det at se på forebyggelsen, sådan at de ubalancer og problemer der har været udslagsgivende bliver elimineret eller begrænset i et sådan omfang at man kan se fremtiden i møde uden tanke for et evt. tilbagefald.

I langt de fleste tilfælde vil ovenstående være udslagsgivende for din hoppes fremtid og vil i mange tilfælde være starten på et helt nyt livsafsnit for jer begge.

En livsstils ændring kan man kalde det og det er det jo nok også, da det er de færreste heste der kan behandles og så fortsætte, hvor de slap uden tilbagefald.

Som jeg allerede har nævnt, så bliver hvinsk brugt om både hopper og vallaker og en hingst vil kunne udvise samme adfærd. Ovenstående plan kan bruges til alle heste.

Jeg håber med dette skriv, at have tilført et nyt perspektiv til at, anskue hvinskhed på, sådan at flere heste kan hjælpes til en langt bedre og mere harmonisk tilværelse.

Jeg vil ikke undlade at gøre opmærksom på at jeg i mit arbejde med hvinske heste har den dybeste respekt for de danske dyrlæger og deres arbejde som jeg gentagne gange har set udslagsgivende for en hvinsk hoppes fremtid, men jeg har ingen respekt for symptombehandling uden udredning, hverken når det er konventionel eller alternativ behandling.

Jeg håber vi med tiden vil kunne se et samarbejde mellem vores dyrlæger og vores alternative behandlere, der ligger inde med så meget viden og erfaring og i samarbejde vil kunne gøre en verden til forskel for vores firbenede venner.

Med venlig hilsen

Jette Skovgaard Laubacher

Center For Alternativ Behandling

close

Tilmeld dig for at modtage nyheder og tilbud i din indbakke

Privatlivs og cookie politik *

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.

About Center For Alternativ Behandling - Jette Skovgaard Laubacher

View all posts by Center For Alternativ Behandling - Jette Skovgaard Laubacher →